Ważniejsze uroczystości religijne


WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Odpust 1-2 lipca
Największą uroczystością religijną, na którą przybywają corocznie tysiące pielgrzymów jest odpust 1 i 2 lipca zwyczajowo nazywany świętem Matki Bożej Jagodnej. Uroczystości religijne rozpoczynają się 1 lipca po południu, a głównym wydarzeniem tego dnia jest procesja nocna, która rozpoczyna się o godz. 21.00. Trasa procesji prowadzi Aleją Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny do Kaplicy Objawień na Wodzie, gdzie około północy odprawiana jest uroczysta msza św. W drugi dzień święta Matki Bożej Jagodnej główną uroczystością jest suma odpustowa odprawiana przy ołtarzu usytuowanym na placu przykościelnym. W czasie sumy odpustowej odbywa się procesja, którą obsługują osoby występujące w barwnych strojach ludowych.

Odpust Św. Rocha

Ważnym wydarzeniem religijnym, na które przybywają do Krasnobrodu liczne rzesze pielgrzymów jest też odpust ku czci św. Rocha, który odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. Uroczysta suma odpustowa odprawiana jest w Kaplicy św. Rocha. Kaplica ta położona jest w niezwykle urokliwym miejscu Doliny św. Rocha, otoczonej wzgórzami pokrytymi bukowo-jodłowym lasem. Niesamowite wrażenie sprawia widok tych wzgórz podczas odpustu, na których po same szczyty gromadzą się pielgrzymi przybyli na uroczystości odpustowe.

Dożynki Diecezjalne

Dożynki Diecezjalne to uroczystość, która odbywa się zwykle w drugą niedzielę września. Wówczas przybywają do Krasnobrodu delegacje mieszkańców z wieńcami dożynkowymi z miejscowości położonych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, aby tutaj u stóp Matki Boskiej Krasnobrodzkiej podziękować za zebrane plony. Przybyłe delegacje gromadzą się przy Kaplicy Objawień na Wodzie. Następnie tworząc barwny korowód, wraz z Orkiestrą Dętą z Krasnobrodu na czele, przechodzą na plac przy Sanktuarium Maryjnym. Tam odprawiana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą zaproszeni biskupi. Corocznie w dożynkach uczestniczy kilkadziesiąt delegacji z wieńcami dożynkowymi. Po religijnej części dożynek, na placu w sąsiedztwie kościoła odbywają się koncerty zespołów ludowych oraz wystawy rolnicze.

Goganet