Historia Kultu Maryjnego

HISTORIA KULTUR MARYJNEGO
W KRASNOBRODZIE


Historia kultu Maryjnego w Krasnobrodzie sięga roku 1640. W dniu Matki Bożej Śnieżnej - 5 sierpnia - miało miejsce pierwsze objawienie. Jakub Ruszczyk, mieszkaniec z pobliskiej wsi Szarowola, przy leśnym źródle zobaczył Matkę Bożą. W darze Jakub otrzymał łaskę zdrowia. Wieść o tym cudownym uzdrowieniu rozeszła się po całej okolicy. Bardzo wiele osób przybywało tutaj, a po modlitwie i napiciu się wody z cudownego źródełka odzyskiwało zdrowie. Jako dowód wdzięczności pozostawiali różne wota, dary ze złota i srebra. Wota zawieszano na figurze, przyczepiano do pobliskich drzew. Ktoś pozostawił mały obrazek Matki Boskiej. Jesienią 1648r miejsce to zostało zniszczone przez Kozaków Chmielnickiego. Jednak wiosną następnego roku w błocie, resztkach śniegu odnaleziono wspomniany obrazek w stanie nienaruszonym. Jakby jakaś siła broniła go przed zniszczeniem, rozmoczeniem. Uznano to za znak z niebios i zaczęto uznawać go za słynący łaskami. Wybudowano, więc przy źródle większą, drewnianą kapliczkę i obrazek umieszczono w centralnym miejscu. Były to czasy bardzo niespokojne dla Rzeczpospolitej.

W 1673 r. drewniany kościół został spalony przez oddział Tatarów i ponownie obrazek wyciągnięto ze zgliszcz w stanie nienaruszonym. Powołana komisja teologiczna uczonych z Akademii Zamojskiej w roku 1675 uznała te wydarzenia za niewytłumaczalne w sposób naturalny. Inaczej mówiąc uznano je za cuda.

Szczególnym wydarzeniem dla Krasnobrodzkiego Sanktuarium był rok 1690, w którym rozpoczęto budowę murowanego kościoła wraz z klasztorem wg projektu J.M. Linka - architekta i dowódcy twierdzy zamojskiej. Fundatorką kościoła była królowa Polski, Marysieńka Sobieska, żona Jana III Sobieskiego.

Kościół został wybudowany jako wotum za odzyskane zdrowie. Konsekracja kościoła odbyła się w roku 1699. Do klasztoru sprowadzono OO. Dominikanów z Janowa Lubelskiego. Zakonnicy postarali się o wystrój świątyni. Byli gospodarzami tego miejsca do czasów upadku powstania styczniowego. Ukazem carskim zostali stąd wypędzeni. Od tego czasu gospodarzami tego miejsca są księża diecezjalni.

Słynący łaskami obrazek ma wymiary 9x14 cm. Przedstawia on Maryję w białej szacie w ogrodzie różanym. Maryja ma ręce skrzyżowane na piersi w geście modlitwy, a oczy zwrócone na Dzieciątko Jezus leżące na pieluszkach u Jej stóp. Boże Dziecię unosi dłoń w geście błogosławieństwa. Między tymi postaciami namalowany jest biały ptak, symbol Ducha Świętego, symbol modlitwy. Warto zwrócić uwagę, że jest to kompozycja wyjątkowa: zazwyczaj Maryja trzyma małego Jezusa na ręce lub na kolanach. Na tym obrazku są rozdzieleni, choć wyczuwa się głęboką więź łączącą Matkę i Syna. U dołu widnieje napis po łacinie, który w tłumaczeniu brzmi: „Dziecię piękniejsze od słońca, Dziewica jak słońce jaśniejąca. Oglądajcie na niebie i na ziemi Boga." Obrazek pochodzi z nieznanej drukarni i wykonany jest metodą metalorytniczą. Jest to drukarska kopia obrazu malowanego na desce przez Francesco Raiboliniego zwanego Francia z Bolonii (1430 - 1518). Ten obraz przechowywany jest w Pinakotece w Monachium.

Historyczny obrazek Pani Roztocza, odpowiednio zabezpieczony umieszczony jest w prawym, górnym rogu kopii krasnobrodzkiego obrazka, wykonanej przez prof. T. Korpala z Krakowa w 1964r. Potwierdzeniem cudowności i niezwykłości tego wizerunku był dekret Stolicy Apostolskiej pozwalający na koronację koronami papieskimi. Uroczystość ta zgromadziła w Krasnobrodzie tysiące ludzi i dnia 5 lipca 1965r korony nałożył Bp Piotr Kałwa ówczesny ordynariusz Diecezji Lubelskiej.

Przez ponad 360 lat Królowa Krasnobrodu obdarza łaskami pielgrzymów gromadzących się z całej Polski i spoza jej granic. Dzisiaj jest to główne Sanktuarium Diecejzji Zamojsko-Lubaczowskiej.


Goganet