Program Rodzina 500+

Szczegółowe informacje na stronie MRPiPS

Od 1 kwietnia 2016r. wszedł w życie Program Rodzina ,, 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. Poz. 195 z późn. zm.).

Świadczenie wychowawcze o którym mowa w w/w ustawie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek może być składany również drogą elektroniczną przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii.

Dodatkowe informacje o Programie

www.mpips.gov.pl                strona internetowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.lublin.uw.gov.pl          strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

(22) 529 06 68                        infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

(81) 742 42 40                        infolinia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

(84) 660 81 15   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie


Goganet