Pracownicy MGOPS w Krasnobrodzie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

ul. Kościuszki 6

22-440 Krasnobród

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

tel/fax 84 660 81 15

e-mail: biuro@mgops.krasnobrod.pl

 

Pracownicy MGOPS w Krasnobrodzie:

mgr Bożena Ożga - kierownik MGOPS

mgr Zofia Podolak - starszy pracownik socjalny
Obsługuje osoby z następujących miejscowości: Majdan Wielki, Stara Huta, Potok Senderki, Krasnobród – osiedle Podklasztor.
e-mail: zpodolak@mgops.krasnobrod.pl

mgr Monika Borek - starszy pracownik socjalny
Obsługuje osoby z Krasnobrodu z wyłączeniem osiedla Podklasztor i Podzamek

mgr Dagmara Nowak - pracownik socjalny

Obsługuje osoby z następujących miejscowości: Dominikanówka, Majdan Mały, Zielone, Hutki, Szur, Wólka Husińska.
e-mail: dnowak@mgops.krasnobrod.pl

mgr Donata Roczkowska - pracownik socjalny
Obsługuje osoby z następujących miejscowości: Grabnik, Nowa Wieś, Hutków, Malewszczyzna, Kaczórki, Hucisko, Krasnobród - osiedle Podzamek.
e-mail: droczkowska@mgops.krasnobrod.pl

mgr Monika Olszewska i mgr Monika Zub - Świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, świadczenia dobry start, świadczenie z programu „Za życiem”
e-mail: molszewska@mgops.krasnobrod.pl
e-mail: mzub@mgops.krasnobrod.pl

Jadwiga Gałan - główna księgowa
e-mail: ksiegowa@mgops.krasnobrod.pl

Krystyna Bucior - księgowa
e-mail: ksiegowa@mgops.krasnobrod.pl

Maria Kołtun - referent

Dorota Kozyra - referent

 

 


Goganet