Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012, na kwotę 56 000,00 zł, Rozstrzygnięcie Zarządzeniem 117/2012


Goganet