Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród pod budownictwo jednorodzinne.

 

 OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza , że w dniu  21 października  2011r.
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36 o godz.1000 odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i usługowe położone w miejscowości Krasnobród:

♦ działka oznaczona nr 519/7 o powierzchni 0,1117ha ,cena wywoławcza -
56 694,00zł.,

♦ działka oznaczona nr 519/8 o powierzchni 0,0688ha, cena wywoławcza - 37 845,00zł.

         Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia 18 października 2011r.

         Osobie, która przetarg wygrała  nie  stawi się bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

         Bliższe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie pok. nr 9 lub tel.084 6607691.

         Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Krasnobród, 16 września 2011r.

 


Goganet