Odkupienie pozyskanego drewna z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1267/4


ZAPYTANIE O CENĘ
Burmistrz Krasnobrodu uprzejmie prosi o podanie ceny netto i brutto na odkupienie pozyskanego drewna z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród o szacunkowej wielkości.
Pracom podlega:
1) odkupienie drewna pozyskanego z wycinki drzew z gatunku sosna szt. 231 o łącznej szacunkowej objętości 80,25 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród
2) odkupienie drewna pozyskanego z wycinki drzew z gatunku brzoza szt. 15 o łącznej szacunkowej objętości 11,44 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród
3) odkupienie drewna pozyskanego z wycinki drzew z gatunku olcha szt. 17 o łącznej szacunkowej objętości 31,94 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród
4) odkupienie drewna pozyskanego z wycinki drzew z gatunku klon szt. 4 o łącznej szacunkowej objętości 0,66 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród
5) odkupienie drewna pozyskanego z wycinki drzew z gatunku osika szt. 7 o łącznej szacunkowej objętości 3,07 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród
Ostateczny termin zakończenia prac: 23 wrzesień 2011r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Kupno pozyskanego drewna z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1267/4 obręb Krasnobród " w siedzibie zamawiającego - sekretariat Burmistrza Krasnobrodu, Urząd Miejski w Krasnobrodzie,  ul. 3-go Maja 36 w terminie do dnia: 26 sierpnia 2011r. do godz. 14- tej.
Wykonawca zobowiązany będzie do odkupienia pozyskanego drewna z wycinki po odjęciu kosztów związanych ze ścinka. Dokładnych pomiarów dokona się po ścięciu drzew i one będą podstawą do dalszych rozliczeń (protokół zdawczo - odbiorczy).

Średnica drzew z gatunku sosna
16- 13 szt.
18 -11 szt.
20- 24 szt
22-26 szt
24-29 szt
26-38 szt
28-32 szt
30-22 szt
32-10 szt
34-4 szt
36-5 szt
38-3 szt
40-3 szt
49-1 szt.
Średnica drzew z gatunku brzoza
30 - 2 szt.
32 - 1 szt.
34 - 4 szt
36 - 1 szt.
38 - 2 szt.
42 - 3 szt.
44 - 1szt.
55 - 1 szt.
Średnica drzew z gatunku olcha
32 - 1 szt
36 - 1 szt.
38 - 1 szt
40 - 1 szt
44 - 1 szt.
50 - 5 szt.
55 - 1 szt.
60 - 5 szt.

Średnica drzew z gatunku klon
16 - 1 szt.
18- 1 szt
22 - 1 szt.
26- 1 szt.
Średnica drzew z gatunku osika
24 - 1 szt
26 - 1 szt
28 - 1 szt.
36 - 1 szt.

Pliki do pobrania


Goganet