Odkupienie drewna pochodzącego z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 2187/6

ZAPYTANIE O CENĘ

Burmistrz Krasnobrodu uprzejmie prosi o podanie ceny netto i brutto za odkupienie drewna  pochodzącego z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 2187/6 obręb Krasnobród o szacunkowej wielkości:
Pracom podlega:
1)       odkupienie drewna wraz z wycinką drzew z gatunku sosna szt. 107 o łącznej szacunkowej objętości 43,56 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 2187/6 obręb Krasnobród
2)       odkupienie drewna wraz z wycinką drzew z gatunku modrzew szt. 1 o łącznej szacunkowej objętości 0,16 m3 z części  działki leśnej o numerze ewidencyjnym 2187/6 obręb Krasnobród
Ostateczny termin zakończenia prac: 5 wrzesień 2011r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kupno drewna pochodzącego z wycinki na działce 2187/6 obręb Krasnobród" w siedzibie zamawiającego - sekretariat Burmistrza Krasnobrodu, Urząd Miejski w Krasnobrodzie,  ul. 3-go Maja 36 w terminie do dnia: 23 sierpnia 2011r. do godz. 14- tej.
Wykonawca zobowiązany będzie do odkupienia pozyskanego drewna z wycinki po odjęciu kosztów związanych ze ścinka, wywózką i uprzątnięciem terenu. Dokładnych pomiarów dokona się po ścięciu drzew i one będą podstawą do dalszych rozliczeń (protokół zdawczo - odbiorczy).

Średnica drzew z gatunku sosna
14 - 2 szt.
16 - 6 szt.
18 41 szt.
20- 9 szt.
22-7 szt.
24-14 szt.
26-11 szt.
28-9 szt.
30-10 szt.
32-13 szt.
34-10 szt.
36-8 szt.
38-1 szt.
42-2 szt.
46-1 szt.
Średnica modrzewia - 23 cm

Pliki do pobrania


Goganet