Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Leganza , model Leganza CDX, nr identyfikacyjny: KLAVF69ZEYB44075, nr rejestracyjny LZA 8V29, rok produkcji 2000.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie w okresie od 22.08.2011r. do 06.09.2011 r. w godz. 8 00- 15 00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim.
Cena wywoławcza do przetargu wg. operatu rzeczoznawcy majątkowego ustalona została na kwotę 5 400,00zł. /brutto/.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2011 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 06.09.2011r. na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie.
Osobie, która przetarg wygra, a nie stawi się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie , pokój nr 9 , tel.0-84 6607691
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

Goganet