Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza , że w dniu  02 września 2011r.
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36 o godz.1000 odbędzie się  kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i usługowe położonych w miejscowości Krasnobród:
♦ działka oznaczona nr 519/4 o powierzchni 0,1113ha ,cena wywoławcza – 56 486,00zł.,
♦ działka oznaczona nr 519/5 o powierzchni 0,1129ha, cena wywoławcza – 57 304,00zł.
    Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2011r.
    Osobie, która przetarg wygrała a nie  stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Bliższe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie pok. nr 9 lub tel.084 6607691.
    Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Krasnobród, 21 lipca 2011r. 

Goganet