Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu zagospodarowania turystycznego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury turystycznej

W załączeniu przedstawiamy dokumenty dot.rozbudowy infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie z prośbą o ewentualne uwagi i wnioski.
Projekt zagospodarowania turystycznego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - etap II" ma na celu podniesienie atrakcyjnośi turystycznej terenow gmin: Krasnobrod, Tomaszow Lubelski oraz Miasta Tomaszow Lubelski. Główne założenia projektu oparte są na zagospodarowaniu wyspy i terenow rekreacyjnych przy stawach w Krasnobrodzie a takż zaprojektowaniu i wybudowaniu śieżki rowerowej, będącej łącznikiem miejsc istotnych pod wzglęem historycznym, jak w przypadku Bitew Tomaszowskich, a takż miejsc atrakcyjnych turystycznie dla poszczegolnych partnerow projektu.

Pliki do pobrania


Goganet