Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie  internetowej www.krasnobrod.pl w  dniu 30.05.2011r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w  Malewszczyźnie i Majdanie Małym stanowiących własność  Gminy Krasnobród.
 Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo  /były właściciel lub jego spadkobiercy/ w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. /Dz.U z 2010r. nr.102, poz.651 z póź.zm./  upływa z dniem 14 lipca 2011r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Pliki do pobrania


Goganet