Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl w dniu 05.05.2011r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych
w miejscowości Krasnobród i Grabnik stanowiących własność gminy Krasnobród.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie , tel.0-84, 660 7691.

Pliki do pobrania


Goganet