Nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych.

  Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych. Nabór trwał będzie do 10 maja 2011 r. O szczegółach zawartych w regulaminie udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest można dowiedzieć się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz u swoich radnych

Pliki do pobrania


Goganet