Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Krasnobrodzie przy ul. Sikorskiego, Młyńskiej, Partyzantów i w Malewszczyźnie

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl w dniu 07.03.2011r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Krasnobród i Malewszczyzna stanowiących własność gminy Krasnobród.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie , tel.0-84, 660 7691.

Pliki do pobrania


Goganet