Ewidencja azbestu

   

Gmina Krasnobród informuje, że przystąpiono do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Na potrzeby tego programu prowadzona jest obecnie szczegółowa ewidencja azbestu na terenie Naszej gminy w której czynny udział biorą sołtysi wiosek oraz straż miejska. Osoby które są ujęte w ewidencji (posiadają dachy pokryte eternitem falistym lub płaskim lub posiadają odpady azbestowe) będą mogły ubiegać się o pomoc w usunięciu wyrobów azbestowych z terenu własnej posesji. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl/, natomiast termin naboru wniosków zostanie ogłoszony po potwierdzeniu uruchomienia programu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Pliki do pobrania


Goganet