Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Informujemy, że nasza gmina uzyskała dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 polegającego na kompleksowej informatyzacji działalności naszego Urzędu.
W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt komputerowy, wdrożone zostanie oprogramowania umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów,zakupiony zostanie Hot Spot, jak również zmodernizowana zostanie strona internetowa Urzędu. Wszystkie te działania mają na celu uproszczenie kontaktu mieszkańców z urzędem gminy, umożliwienie składania wniosków i pism drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie.
Nasza gmina na realizację niniejszego projektu pozyskała kwotę 264 642,40  złotych.

Goganet