Sprzedaż działek w Krasnobrodzie

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza , że w dniu  17 grudnia 2010r.
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36 o godz.1000 odbędzie się  kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i usługowe położonych  w miejscowości Krasnobród:
♦ działka oznaczona nr 519/4 o powierzchni 0,1113ha ,cena wywoławcza -
56 486,00zł.,
♦ działka oznaczona nr 519/5 o powierzchni 0,1129ha ,cena wywoławcza -
57 304,00zł.,
 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 Kredyt Bank O/Zamość. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia
14 grudnia 2010r.
 Osoba, która przetarg wygrała nie  stawi się bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 Bliższe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie pok. nr 9 lub tel.084 6607691.
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Krasnobród, 16 listopada 2010r. 


Goganet