Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod uprawy rolne

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza , że w dniu  30 listopada 2010r.
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36 o godz.10.00 odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki przeznaczonej pod uprawy rolne położonej w Majdanie Małym:
♦ działka oznaczona nr 1147/2 o powierzchni 0,2690ha ,cena wywoławcza - 2520,00zł.,
 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 Kredyt Bank O/Zamość. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia
26 listopada 2010r.
 Osoba, która przetarg wygrała nie  stawi się bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 Bliższe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie pok. nr 9 lub tel.084 6607691.
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Krasnobród, 26 października 2010r. 


Goganet