Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza , że w dniu  01 października 2010r.
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36 o godz.10.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne , zagrodowe i usługowe w miejscowości Krasnobród:
♦ działka oznaczona nr 519/4 o powierzchni 0,1113ha ,cena wywoławcza - 56486,00zł.,
♦ działka oznaczona nr 519/5 o powierzchni 0,1129ha, cena wywoławcza - 57304,00zł.,
♦ działka oznaczona nr 519/6 o powierzchni 0,1141ha, cena wywoławcza - 57914,00zł.
 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 Kredyt Bank O/Zamość. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia
28 września 2010r.
 Osoba, która przetarg wygrała nie  stawi się bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 Bliższe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie pok. nr 9 lub tel.084 6607691.
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Krasnobród, 26 sierpnia 2010r. 


Goganet