DOSTAWA KOPARKI DLA POTZREB ZGK W KRASNOBRODZIE

 


                                      Krasnobród 2010.04.09
 


Nr sprawy IN 341-03 / 2010

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 


W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

Dostawa Koparko - ładowarki dla potrzeb zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie.

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2
fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 www.krasnobrod.pl


 
4) Rodzaj zamówienia:
 
dostawy

 

5) Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Koparko - ładowarka w stanie technicznym dobrym lub bardzo dobrym.
Parametry techniczne koparki:
- Komfortowa kabina pracy kierowcy z wentylacją i ogrzewaniem; (zamknięta)
- Koparka wyposażona w silnik wysokoprężny o pojemności nie mniejszej niż 3860cm3. Moc silnik nie mniejsza niż 49 kW.
- Silnik w stanie dobrym bez wycieków oleju.
- Układ hydrauliczny koparki sprawny bez wycieków.
- Stan powłoki lakierniczej koparki- dobry
- Hamulce sprawne sterowane jednoobwodowo
- Opony w stanie dobrym lub bardzo dobrym
- Wspomaganie kierownicy
- Sprzęgło odśrodkowe automatyczne
- Skrzynia biegów zsynchronizowana czterobiegowa.
- Auto rewers skrzyni biegów
- Funkcja przesuwania ramienia koparki (lewo-prawo).
- Tylne ramie koparki z wysięgiem hydraulicznym.
W wyposażeniu sprzętu zestaw łyżek:
- Łyżki (do wykopów wąsko przestrzennych, średnia i duża - stan łyżek dobry lub bardzo dobry).
- Poziom hałasu do 86db.

-Rok budowy - maszyna nie starsza niz 1982.
-Wymagana pełna dokumentacja koparki.

 

 


7) Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad :
          Cena 100%

  W cenę ma być wliczony transport maszyny z siedziby dostawcy do zamawiajacego.   

 

8) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać lub przesłać do dnia 14.04.2010r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

 


                                    Burmistrz KRASNOBRODU
                                              mgr Janusz OŚ

Pliki do pobrania


Goganet