OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJACYM 14000 euro netto.

                                                     Krasnobród 2009-12-11

 

Nr sprawy IN 341 - 08 / 09

 


         OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

ODNOWA CENTRUM WSI MAJDAN WIELKI W GMINIE KRASNOBRÓD.
Remont i przebudowa świetlicy - Dostawa wyposażenia do świetlicy.

________________________________________


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax. (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl 
www.krasnobrod.pl


 2) Osoba upoważniona do kontaktów;


 Sylwester LIZUT- Podinspektor ds. Inwestycji, e-mail: um@krasnobrod.pl 
telefon: 084/6607691/2 fax. 084/6607691/2.
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.


 3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;


 www.krasnobrod.pl    zakładka przetargi  w dokumencie Specyfikacja Zamawianego Sprzętu.


 4) Rodzaj zamówienia;


dostawy


 5) Tryb postępowania;


 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


 6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


1. Zestaw do mini hokeja - 1 zestaw
2. Bramki do mini hokeja - 2 sztuki
3. Stół „piłkarzyki" - 1 sztuka
4. Atlas do ćwiczeń - 1 sztuka
5. Ławeczka do brzuszków - 1 sztuka
6. Komputery (jednostka + monitor) - 5 sztuk
7. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem) - 1 sztuka
8. Stolik pod komputer - 5 sztuk
9. Krzesła komputerowe tapicerowane - 10 sztuk
10. Szafka - 2 sztuki
11. Stoliki szkolne  - 4 sztuki
12. Krzesła tapicerowane - 4 sztuki
13. Regał duży - 1 sztuka
14. Wieszak stojący drewniany - 2 sztuki

 7) Czas realizacji zamówienia;


Zamówienie należy zrealizować do dnia: 15.09.2010r.


 8) Kryteria oceny ofert;


 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę za całość dostawy. 

            
9) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać w formie pisemnej do dnia 28.12.2009r. do godziny 15:30 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.
 

10) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ODNOWA CENTRUM WSI MAJDAN WIELKI W GMINIE KRASNOBRÓD finansowany jest w ramach działania 313,322,323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  
                                                   

                                                  Burmistrz Krasnobrodu
                                                          mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet