Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

                         Krasnobród dnia 2009.11.27
                                                               
 IN  341-09 / 09

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:


Urzad Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,
woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691, fax. 0-84 660 7692.

W oparciu o art.12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).
 podaję informację o zmianie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
„Dostawa samochodu ciężarowego z HDS".

 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.należy dodać tekst: 

  • Norma spalin minimum EURO 2,
  • Udźwig HDS-u nie mniej niż 8 tonometrów. HDS ma posiadać 5 i 6 funkcję (ścisk i obrót). Zamontowany za kabiną kierowcy.
  • Skrzynia ładunkowa - stalowa.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych: Numer ogłoszenia: 410614 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009r.
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 221783-2009 z dnia 2009-11-25.
 
 
                                                 Burmistrz Krasnobrodu
                                                                     mgr Janusz OŚ


Goganet