Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie

Kultywowanie tradycji Krasnobrodu jako miejscowości uzdrowiskowej

Adres:

ul. Sanatoryjna 1

22-440 Krasnobród

tel. 084 660 71 02

Prezes zarządu: Halina Kostrubiec

Wiceprezesi zarządu: Marianna Olszewska, Roland Wyrostkiewicz

Członkowie zarządu: Jadwiga Gałka, Wiesława Roczkowska

Członkowie organu nadzoru: Maria Kawka, Lucyna Gielmuda, Elżbieta Wyszyńska


Goganet