Gospodarka odpadami

Od  1 kwietnia 2021 roku na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą nr XXII/188/2021 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 11 marca 2021 roku stawki opłaty wynoszą:

13 zł – od osoby dla nieruchomości korzystających z przydomowego kompostownika

15 zł – od osoby dla nieruchomości, które nie korzystają z kompostownika

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania przez mieszkańców nowych deklaracji.           

Nie ulega również zmianie indywidualny numer konta bankowego na który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania


Goganet