Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego w ramach projektu pn. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej”

Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego w ramach projektu pn. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej”
W ramach realizacji projektu "Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej” została wyposażona siedziba Koła Gospodyń Wiejskich Krasnobród w sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy m.in. w:
-kolumnę mobilną,
-ekran projekcyjny,
-projektor,
-urządzenie wielofunkcyjne.
Wykonawcą zadania jest firma RYM-GRAF Łukasz Rymarczuk
z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Wartość zadania wynosi
6 120,00 zł brutto.
Projekt pn. "Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Goganet