Powstała mapa w ramach projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych"

Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród zakończyło realizację zadania na opracowanie mapy promującej produkty turystyczne gminy Krasnobród, a w szczególności:
-zalew z basenami na wyspie i infrastrukturą turystyczną wokół zalewu,
-Sanktuarium w Krasnobrodzie wraz z Muzeum Sztuki Sakralnej, Muzeum Parafialnym,
-Muzeum Wieńców Dożynkowych i Kaplicą na wodzie,
-Kaplica św. Rocha,
-kamieniołom z basztą widokową,
-szlaki piesze przebiegające przez teren gminy Krasnobród,
-szlaki rowerowe przebiegające przez teren gminy Krasnobród.
Zadanie było realizowane przez firmę GEOMAP Dorota Bukowska z siedzibą w Rzeszowie. Wartość zadania wynosi 8000,00 zł.
Publikacja została opracowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród w ramach grantu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych", jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Galeria zdjęć


Goganet