2020, Zapytanie ofertowe nr D.271.7.2020 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”.

Krasnobród, do 02.12.2020 r.                                                                                 

 

Znak sprawy: D.271.7.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach ROZEZNANIA RYNKU nr nr D.271.7.2020

na

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 
NAZWA ZADANIA:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”

 INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienie
Postępowanie prowadzone jest w formie  zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 10:00  drogą elektroniczną na adres kgornik@krasnobrod.pl lub w formie papierowej złożyć osobiście, przesyłką pocztową bądź kurierską na  adres Zamawiającego.

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Kacper Górnik– referent. ds. drogownictwa UM w Krasnobrodzie, nr telefonu 084 6607691 do 54, adres mailowy: kgornik@krasnobrod.pl.

Pliki do pobrania


Goganet