Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Krasnobrodzie, stanowiących własność Gminy Krasnobród

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w BIP w dniu 01.12.2020 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Krasnobrodzie, stanowiących własność Gminy Krasnobród.

           Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo ( były właściciel lub spadkobiercy ) w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) upływa z dniem 14.01.2021r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Krasnobrodzie.

Pliki do pobrania


Goganet