Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Kołu Gospodyń Wiejskich Krasnobród została udzielona dotacja w wysokości 2 365,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych”.


Goganet