2020, Zapytanie ofertowe nr I.271.21.2020 w ramach rozeznania rynku na wykonanie zadania pn. „Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu budynku świetlicy wiejskiej w Zielonem"

Krasnobród, 14.09.2020 r.

 

I.271.21.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.21.2020

na wykonanie zadania pn.

„Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu budynku świetlicy wiejskiej w Zielonem"

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

Miejsce realizacji: budynek świetlicy wiejskiej w Zielonem

Termin realizacji: 31.10.2020 r.

 

Prosimy o dostarczenie oferty na wycenę  na załączonym formularzu do dnia 22 września 2020 r., do godz. 10:00 osobiście do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, bądź wysłanie wersji elektronicznej podpisanego
i opieczętowanego skanu na adres e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl, lub na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród.

W przypadku pytań dotyczących rozeznania cenowego, uprzejmie proszę o kontakt z Małgorzatą Miecznik-Borkowską (adres e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl, nr telefonu: 84 660 76 91 wew. 54).

 

Pliki do pobrania


Goganet