2020, Zapytanie ofertowe nr I.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie turystycznej aplikacji mobilnej oraz witryny internetowej dla Gminy Krasnobród”

Krasnobród, 07.09.2020 r.

 

FE.042.2.11/3.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.271.20.2020

na wykonanie zadania pn. „Wykonanie turystycznej aplikacji mobilnej oraz witryny internetowej dla Gminy Krasnobród”

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz wdrożeniu turystycznej aplikacji mobilnej obejmującej Gminę Krasnobród na urządzenia z systemami Android i iOS oraz utworzeniu serwisu www dla ww. projektu.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres dsikora@krasnobrod.pl. kurierem, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020 r. do godz. 10:00.

 

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

Pliki do pobrania


Goganet