Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieStowarzyszeniu „Klub 50 plus” została udzielona dotacja w wysokości 1 400,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny Senior -utworzenie klubu turystycznego Senior na walizkach”.

 


Goganet