Projekt pn. „Aktywny Senior -utworzenie klubu turystycznego Senior na walizkach”

 

REGULAMIN WYCIECZKI z dn 17.07-18.07.2020 r. 

 


Stowarzyszenie "Klub 50 plus" ogłasza przedłużenie rekrutacji do proejktu pn. „Aktywny Senior -utworzenie klubu turystycznego Senior na walizkach”

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie do 15.07.2020 r.

 


Stowarzyszenie "Klub 50 plus" ogłasza rekrutacje do proejktu pn. „Aktywny Senior -utworzenie klubu turystycznego Senior na walizkach”

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w okresie od 10.06.2020 r.  do 30.06.2020 r.

DEKLARACJA I FORMULARZ UCZESTNICTWA 

REGULAMIN UCZESTNCTWA 

 


Miło jest na poinformować, że Stowarzyszenie "Klub 50 plus" otrzymało dofinansowanie z Otwartego Konkursu Ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020 w wysokości 72 000,00 zł.

Założeniem projektu „Aktywny Senior -utworzenie klubu turystycznego Senior na walizkach” jest promocja krajoznawstwa i walorów turystycznych kraju poprzez organizację aktywnego wypoczynku dla 60 osób w wieku 60+. 

Projekt będzie realizowany na podstawie oficjalnego porozumienia władz Stowarzyszenia 50+ reprezentowanego przez Panią Grażyną Popczak -Przewodniczącą Zarządu, a Dziennym domem Seniora +, reprezentowanym przez Panią Jadwigę Litwin -p.o. Kierownika Domu Seniora+.

Niebawem po podpisaniu umowy z Ministerstwem, przekażemy dalsze informacje. 
I już teraz zachęcamy osoby 60+ do uczestnictwa w projekcie.

 

 

 


Goganet