Ogłoszenie /Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w Krasnobrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pliki do pobrania


Goganet