Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

„Uroczy Zakątek” Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju miejscowości Majdan Mały i okolic została udzielona dotacja w wysokości 1 350,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Stworzenia miejsca spotkań integracji społecznej – boisko do siatkówki”.


Goganet