2020, FUNDUSZ SOŁECKI MAJDAN WIELKI

Zakończenie prac w Majdanie Wielkim -Borki

 

Zakończono prace remontowe drogi gminnej nr 110 864 L we wsi Majdan Wielki przysiółek Borki od km 0+740,00 do km 0+780,00. Wykonano 40 m tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB. poprzez ułożenie dwóch rzędów płyt na istniejącym utwardzonym podłożu kamieniem niesortowanym. Pobocza i przestrzenie pomiędzy płytami zostały utwardzone kruszywem kamiennym. Wykonawca prac: ZGK Krasnobród Koszt prac: 9900,00 zł Wydatek sfinansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majdan Wielki.

Galeria zdjęć


Goganet