2020, Zapytanie ofertowe nr I.271.14.2020„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Krasnobród w roku 2020”-drugie postępowanie

Krasnobród, dn. 11.05.2020 r.

I.271.14.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr I.271.14.2020

na wykonanie zadania pn.

„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Krasnobród w roku 2020”- drugie postępowanie

      

 

I. Zamawiający: 

Gmina Krasnobrów

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Nazwa zadania:

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Krasnobród w roku 2020.

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienie nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

-45233140-2 Roboty drogowe 
-45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

 

V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

Pliki do pobrania


Goganet