Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszeniu Kulturalno-Naukowemu "Do Źródeł" została udzielona dotacja w wysokości 1 697,30 zł
na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”.


Goganet