2020, Inwestycja pn. „Wykonanie studni głębinowej ST.1A z utworów górnokredowych oraz rekonstrukcja lub likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrębie działki nr 20/3 w miejscowości Stara Huta, gm. Krasnobród”

W miejscowości Stara Huta trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie studni głębinowej ST.1A z utworów górnokredowych oraz rekonstrukcja lub likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrębie działki nr 20/3 w miejscowości Stara Huta, gm. Krasnobród”.

Prace wykonuje Zakład Robót Wiertniczych „Hydrowiert” Jan Ryszard Kulik z siedzibą w miejscowości Szystowice pod nadzorem geologicznym sprawowanym przez uprawnionego geologa do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Roboty wiertnicze prowadzone są we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim.

Wartość inwestycji w zakresie robót budowlanych opiewa na kwotę 99 015,00 zł brutto.

 

Galeria zdjęć


Goganet