2020, Projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród"

Ogłoszono przetarg na wykonawcę budowy oświetlenia ulicznego w Krasnobrdzie na osiedlu Podzamek 

17 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony roboty budowlane pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej, Różanej i Wiśniowej w m. Krasnobród”.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie linii kablowej o długości 567 m, montaż słupów oświetleniowych w ilości 14 szt., montaż opraw oświetleniowych w ilości 25 szt., montaż szafy sterowania oświetleniem oraz budowę inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem.

Termin składnia ofert upływa 4 maja o godz. 10.00.

Zamówienie jest realizowane w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 


Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały

8 kwietnia w wyniku przeprowadzonego przetargu  wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”. Roboty budowlane zostaną wykonane przez firmę ENERGO-BUD Krzysztof Studnicki z Biłgoraja. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2020 r., a jej wartość to 183 270,00 zł brutto. Zakres prac obejmuje montaż 43 słupów oświetleniowych, budowę doziemnej linii kablowej o długości ponad 2200 m oraz instalację kompleksowego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z możliwością zastosowania regulacji mocy i zarządzania poszczególnymi oprawami.

Przypominamy że ww. inwestycja to jedno z zadań na realizację którego Gmina Krasnobród ubiega się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.


Goganet