PRZETARG NIEOGRANICZONY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.

Przetarg nieograniczony

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r."

 

  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w BZP  nr 516010-N-2020 z dnia 2020-02-27r.
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP  nr 540037661-N-2020 z dnia 02-03-2020 r.
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia. 
  4. Zalączniki do SIWZ (wzory formularzy przetargowych) (WORD).
  5. Formularz cenowy (EXCEL) - formularz zmodyfikowany. 
  6. Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r."

 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 -  Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.03.2020r. znak I 271.7.2020

-    Zmodyfikwowany formularz cenowy. excel. 

Pliki do pobrania


Goganet