2020, ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach ROZEZNANIA RYNKU nr 1/2020/RIT, Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie

2020,  ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach ROZEZNANIA RYNKU nr 1/2020/RIT, Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach ROZEZNANIA RYNKU

 nr 1/2020/RIT

 

„Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie”

Dotyczy: operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł

UL. 3 Maja 36,

22-440 Krasnobród

NIP 9222945295, REGON 060328308

tel. 782 155 166, e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie w ramach grantu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załączniku Nr 1.
  3. Całość wyposażenia powinna posiadać atesty/certyfikaty oraz świadectwa stwierdzające dopuszczające do użytkowania.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

(KOD-Y CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

37440000-4 -Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres mmiecznik@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.03.2020 r. o godz. 10:00.

Pliki do pobrania


Goganet