Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn.„Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasnobród, uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ustalając wysokość dotacji na rok 2019 dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem,” w wysokości 84 152,25 zł 

Pliki do pobrania


Goganet