2019, Projekt pn. „Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie gminy Krasnobród”

 

 

Warsztaty są realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe "Do Źródeł" w ramach projektu pn. „Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie gminy Krasnobród” mającego na celu wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD poprzez organizację warsztatów rękodzieła w 8 miejscowościach gminy Krasnobród i warsztatów kulinarnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem projektu jest przeprowadzenie 24 warsztatów rękodzieła artystycznego w ramach grantu „Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie gminy Krasnobród
Warsztaty zostały przeprowadzone w 8 miejscowościach Gminy Krasnobród (Dominikanówka, Hutki, Hutków, Krasnobród, Malewszczyzna, Majdan Wielki, Wólka Husińska, Zielone),
w każdej po 3 bloki tematyczne:

- „Kwiaty z bibuły i wycinanki”

- „Malowanie na drewnie”

- „Decupage i quilling”

 oraz 2 warsztatów kulinarnaych. 

Galeria zdjęć


Goganet