Dobry Start

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. 300 zł nie będzie przysługiwało na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie (tzw. zerówka) w szkole i przedszkolu.

Wnioski te należy składać od 1 sierpnia do 30 listopada 2018r. w MGOPS w Krasnobrodzie w godzinach od 7,30 - 15.30, 

Od 1 lipca 2018r. wnioski na powyższe świadczenia można również złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy e-PUAP, Portalu Emp@tia, czy też Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

 


Goganet