Zapytanie o cenę nr 9/2019/FE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Krasnobród, 06.11.2019 r.

 

Zapytanie o cenę nr 9/2019/FE

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

 

 

Gmina Krasnobród zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych według następujących wytycznych:

 

I.Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu:

- „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego  w Krasnobrodzie” - realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu nr: RPLU.07.01.00-06-0003/17-00 z dnia 09.07.2018 r

2. Kody CPV:

22462000-6 Materiały reklamowe

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

3. Zamawiający zleca wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”:

a) wykonanie, dostawę i montaż – tablicy informacyjnej – 3 szt.

 

II. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2019 r.

 

III. Prosimy o wysłanie zapytania o cenę  do dnia 14 listopada 2019 r. do Gminy Krasnobród na adres email: mmiecznik@krasnobrod.pl, złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie lub przesłania na adres pocztowy: Gmina Krasnobród, 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród.

 

IV. W przypadku pytań dotyczących rozeznania cenowego, uprzejmie proszę o kontakt z Małgorzatą Miecznik-Borkowską adres e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl, nr telefonu: 84 6607691 wew. 54.

Pliki do pobrania


Goganet