Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszeniu Kulturalno-Naukowe "Do Źźródeł" została udzielona dotacja w wysokości 964,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie gminy Krasnobród”.


Goganet