Zapytanie ofertowe nr 6/2019/FE pn. „Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnobród”

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019/FE

pn. „Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnobród”

 I. Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Nazwa zadania:

„Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnobród”

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienie nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Klasyfikacja dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

18410000-6 Odzież specjalna

 43812000-8 Piły

2.Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnobród.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

Część I zamówienia – dostawa 15 szt. ubrań specjalnych  bojowych, której zakres obejmuje:

1) zakup i dostawę ubrań specjalnych bojowych o następujących parametrach technicznych:

- tkanina zasadnicza: min. 98% meta-aramid, kolor granatowy,

- membrana PU-FR,

- warstwa termoizolacyjna – włóknina aramidowa przepikowana z tkaniną bawełnianą impregnowaną trudnopalnie,

- waga – do 545 g/m,

- wzmocnienie kolan spodni i opcjonalnie mankietów i nogawek,

- naszywki umożliwiające zawieszenie radiotelefonu,

- funkcjonalne kieszenie i elastyczny mankiet z otworem na kciuk, ubranie zabezpiecza przed skutkami promieniowania cieplnego i płomieniem,

- ubranie chroni przed wnikaniem wody dzięki zastosowaniu membrany wodoszczelnej oraz przez podklejenie szwów w membranie taśmą uszczelniającą.   

Część II zamówienia – dostawa sprzętu tj. 3 szt. pilarek do drewna, której zakres obejmuje:

1) zakup i dostawę 3 szt. pilarek do drewna  o następujących parametrach technicznych:

- ciężar zestawu kg- około 5,48/5,57,

- moc kW/KM – min. 2/2,7,

- pojemność skokowa cm3 –min. 42,6,

- stosunek ciężaru do mocy kg/kW –około 2,4,

- długość prowadnicy cm – 35,

-poziom mocy akustycznej dB(A) – min. 114,

- podziałka piły łańcuchowej – min.325”, 3,8” P,

- wartość drgań strona lewa/prawa m/s2 – około 3,9/3,9,

-poziom ciśnienia akustycznego dB(A)- około 103.

 

V.Termin realizacji przedmiotu umowy:

Termin dostawy  CZĘŚCI I  i  CZĘŚCI II:  do 30 listopada 2019 r.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres um@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2019 r.  do godz.10:00

 

VII. Osoba do kontaktów sprawie zamówienia:

Dorota Sikora, tel. 84 660 76 91 wew. 54, e-mail: dsikora@krasnobrod.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Pliki do pobrania


Goganet