Przetarg nieograniczony - dostawa autobusu dla WTZ

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 

Ogłoszenie nr 540199834-N-2019 z dnia 20-09-2019r.

MODYFIKACJA SIWZ

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia 20.09.2019r.  

  

Pliki do pobrania


Goganet